Ratjetoekoor Tilburg
Gezelligheidskoor
 PRIVACY BELEID RATJETOEKOOR TILBURG

Hierna te noemen Ratjetoe.

1. Ratjetoekoor verwerkt en bewaard persoonsgegevens die noodzakelijk zij voor de bereikbaarheid en onderlinge communicatie tussen bestuur en leden en die             noodzakelijk zijn om te kunnen deelnemen aan activiteiten van Ratjetoe.

2. Verantwoordelijk voor het bijhouden van en de bescherming van de persoonsgegevens is de secretaris van Ratjetoe.

3. dec persoonsgegevens die Ratjetoe bij haar leden opvraagt zijn; naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, email adres en telefoonnummer voor noodgevallen. bijzondere persoonsgegevens zoaals bijv. medische gegevens zullen alleen bij het bestuur bekend zijn en worden als vertrouwelijk behandeld. bijzondere persoonsgrgevens worden niet in een bestand opgenomen en niet bewaard.

4. Bij aanmelding lidmaatschap worden aspirant-leden mondeling geïnformeerd over welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het lidmaatschap. Aspirant -leden ondertekenen het privacy beleid van Ratjetoe als voorwaarde voor het krijgen van het lidmaatschap. Met ingang van de wet AVG zullen ook de huidige leden het privacy beleid van Ratjetoe ondertekenen.

5. Leden van Ratjetoe kunnen hun fiche met persoonsgegevens inzien bij het bestuur, deze kunnen zij ook laten aanpassen.

6. De persoonsgegevens worden op de computer van het secretariaat, voorzitter en penningmeester. Binnen Ratjetoe hebben deze functionarissen toegang tot de bestanden met persoonsgegevens.

7. Om te voorkomen dat anderen onbedoeld persoonsgegevens kunnen inzien , worden alle email berichten van het bestuur via BCC verstuurd. Per 1-09-2018 heeft het bestuur verordonneerd dat al het e-mailverkeer tussen leden onderling per BCC wordt verstuurd. Vanaf 01-09-2018 wordt op de website van Ratjetoekoor Tilburg alleen nog portretten gepubliceerd van leden die daar schriftelijk hun toestemming voor hebben gegeven aan het bestuur. deze toestemming is geldig totdat het lid dat schriftelijk aangeeft. Zie punt 5.

8. leden kunnen zich niet beroepen op hun portretrecht als er tijdens optredens foto's en/of filmopnames worden gemaakt en gepubliceerd worden.

9. Het door derden en/of eigen mensen maken van foto's en/of opnamens en dit plaatsen op de eigen website of die van Ratjetoekoor Tilburg kan door leden niet worden geclaimd als een inbreuk op hun privacy. Dit hoort bij het lidmaatschap van een optredend koor.

10. Alle aan het koor verschafte persoonsgegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt. na beëindiging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens door het bestuur verwijderd.

11. Ratjetoe heeft geen afspraken met externe partijen die de persoonsgegevens verwerken.

12. BERICHTEN OP DE WEBSITE VGEPLAATST DOOR LEDEN OF DOOR DERDEN WAARBIJ EEN E-MAILADRES WORDT GEPLAATST VALLEN BUITEN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VERENIGING EN/OF BESTUUR.

E-mailen
Bellen
Map
Info